ตรวจสอบเลขพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
ปภาดา ปิติธนพงษ์ LUK2000665933 Kerry Oct 17, 2020 102020000002
ศศิธร แสนศรี EX619447074 ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 14, 2020 102020000001
ธัญยธรณ์ พัฒนะวรสิทธิ์ ALP015343054 Alphafast Jul 18, 2020 072020000001
วรพล คณาวงษ์ ALP015342877 ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 11, 2020 062020000003
นางนันทา ละเหลา EX471876675TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 23, 2020 042020000005
อรุณรัตน์ พุ่มเจริญ TH20068ZB3P6A ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 22, 2020 042020000004
สุรีรัตน์ สาธารณพร ALP014888508 ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 21, 2020 042020000003
ศรุดา โนมะเศรษฐี ALP014888480 ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 13, 2020 042020000002
นางกันยา ค้าขึ้น TH67017T3K38E ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 01, 2020 042020000001
หทัยรัตน์ เทศทอง TH24016Z23F6S ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 13, 2020 032020000005
ศรุดา โนมะเศรษฐี ALP013711191 ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 09, 2020 032020000004
สมจิตต์ กลิ่นสว่าง TH18046PCSZ2A ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 06, 2020 032020000003
พิริยาพร ศรีมงคล LUK2000576823 ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 04, 2020 032020000002
สุภาพ ร่มเกษ TH44066KGAQ9B ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 04, 2020 032020000001
นายอธิพงษ์​ ภูผิว TH441261GFZ0A ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 17, 2020 022020000012
หทัยรัตน์ เทศทอง TH240161GWD9S ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 17, 2020 022020000013
วณัฐพงศ์ จันทร์ศรีสุริยวงศ์ LUK2000569170 ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 14, 2020 022020000008
อินสอน เทวะชาติ EX471600834TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 13, 2020 022020000007
ธีรพล นามทิพย์ TH18065VJXY5B ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 11, 2020 022020000005
ภาณิวัณ เรืองมณี EX471595799TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 11, 2020 022020000006
นายอำพร มณีสาร LUK2000567668 ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 10, 2020 022020000004
อัญญารัตน์ บุตรคำชิต TH45125UDFV4A ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 10, 2020 022020000002
สายฝน คำบาน TH55035UDFW0A ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 10, 2020 022020000003
ประกาย วงษ์โคกสูง TH38015NXV65A ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 05, 2020 022020000001
เฉลิมชัย จันรวม TH16015FA0U3F ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 30, 2020 012020000034
korawan TH44175FA0S8B ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 30, 2020 012020000035
ศิริพร สังข์บุญมาก ALP012088789 ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 28, 2020 012020000033
น้ำฟ้า TH28045CBTT4A ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 27, 2020 012020000032
อภิญญา อภินันท์ EX453428675TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 22, 2020 012020000029
กนกอร เอโต้ LUK2000559181 ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 21, 2020 012020000027
กรรณิการ์ มานิตย์ TH541653QB28C ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 18, 2020 012020000025
ภาษิต ประมวลศิลป์ EX453417528TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 18, 2020 012020000021
พ.ท.มนัส สุริยา TH590152U9D5H ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 17, 2020 012020000024
นายสุทัศน์ ขัดงาม TH47064YVDJ9E ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 13, 2020 012020000017
(ออฟ)ธนภร ดลภัคทรัพย์ ALP012088717 ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 13, 2020 012020000020
ดวงตา​นิ่ม​ศรี​ทอง​สจ TH06064YWYA8K ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 13, 2020 012020000019
วันเพ็ญ มอร์แกน TH14024W8NN6B ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 10, 2020 012020000015
ปิยาณี รอ ณ รังษี ALP012088706 ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 10, 2020 012020000016
ภัคสินี ถีระแก้ว ALP012088697 ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 09, 2020 012020000012
ณัฏฐ์วรัชญ์ คงบวรเกียรติ ALP012088699 ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 09, 2020 012020000013
ศุภิสรา ผึ้งปฐมภรณ์ ALP012088700 ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 09, 2020 012020000014
นิภา คุณารักษ์ TH71114UA1V6A ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 08, 2020 012020000011
ไพรัตน์ จรรยหาญ ALP012088694 ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 08, 2020 012020000010
ภัทราพร แสนโพง ALP012088685 ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 07, 2020 012020000008
อุฬารี EX453376766TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 07, 2020 012020000009
ณัฏฐิวุฒิ กีรติยิ่งยง TH54014SEQ98C ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 06, 2020 012020000006
สันต์ฤทัย ชูจิต ALP012088684 ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 06, 2020 012020000005
วิภา ตั้งสัจจะวิฑูรย์ ALP012088686 ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 06, 2020 012020000007
เล็ก อนันต์เศรษฐศิริ TH1114PHAK4A ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 03, 2020 012020000004
ณรงค์ จิตต์จรุงเกียรติ ER714774353TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 02, 2020 122019000017
ชื่อลูกค้า : ปภาดา ปิติธนพงษ์
Tracking number : LUK2000665933
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000002
ชื่อลูกค้า : ศศิธร แสนศรี
Tracking number : EX619447074
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 14, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000001
ชื่อลูกค้า : ธัญยธรณ์ พัฒนะวรสิทธิ์
Tracking number : ALP015343054
ประเภทการส่งสินค้า : Alphafast
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 18, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000001
ชื่อลูกค้า : วรพล คณาวงษ์
Tracking number : ALP015342877
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 11, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000003
ชื่อลูกค้า : นางนันทา ละเหลา
Tracking number : EX471876675TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 23, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000005
ชื่อลูกค้า : อรุณรัตน์ พุ่มเจริญ
Tracking number : TH20068ZB3P6A
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 22, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000004
ชื่อลูกค้า : สุรีรัตน์ สาธารณพร
Tracking number : ALP014888508
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000003
ชื่อลูกค้า : ศรุดา โนมะเศรษฐี
Tracking number : ALP014888480
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 13, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000002
ชื่อลูกค้า : นางกันยา ค้าขึ้น
Tracking number : TH67017T3K38E
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 01, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000001
ชื่อลูกค้า : หทัยรัตน์ เทศทอง
Tracking number : TH24016Z23F6S
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 13, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000005
ชื่อลูกค้า : ศรุดา โนมะเศรษฐี
Tracking number : ALP013711191
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 09, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000004
ชื่อลูกค้า : สมจิตต์ กลิ่นสว่าง
Tracking number : TH18046PCSZ2A
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 06, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000003
ชื่อลูกค้า : พิริยาพร ศรีมงคล
Tracking number : LUK2000576823
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 04, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000002
ชื่อลูกค้า : สุภาพ ร่มเกษ
Tracking number : TH44066KGAQ9B
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 04, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000001
ชื่อลูกค้า : นายอธิพงษ์​ ภูผิว
Tracking number : TH441261GFZ0A
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000012
ชื่อลูกค้า : หทัยรัตน์ เทศทอง
Tracking number : TH240161GWD9S
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000013
ชื่อลูกค้า : วณัฐพงศ์ จันทร์ศรีสุริยวงศ์
Tracking number : LUK2000569170
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 14, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000008
ชื่อลูกค้า : อินสอน เทวะชาติ
Tracking number : EX471600834TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 13, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000007
ชื่อลูกค้า : ธีรพล นามทิพย์
Tracking number : TH18065VJXY5B
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 11, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000005
ชื่อลูกค้า : ภาณิวัณ เรืองมณี
Tracking number : EX471595799TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 11, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000006
ชื่อลูกค้า : นายอำพร มณีสาร
Tracking number : LUK2000567668
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 10, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000004
ชื่อลูกค้า : อัญญารัตน์ บุตรคำชิต
Tracking number : TH45125UDFV4A
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 10, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000002
ชื่อลูกค้า : สายฝน คำบาน
Tracking number : TH55035UDFW0A
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 10, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000003
ชื่อลูกค้า : ประกาย วงษ์โคกสูง
Tracking number : TH38015NXV65A
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 05, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000001
ชื่อลูกค้า : เฉลิมชัย จันรวม
Tracking number : TH16015FA0U3F
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 30, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000034
ชื่อลูกค้า : korawan
Tracking number : TH44175FA0S8B
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 30, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000035
ชื่อลูกค้า : ศิริพร สังข์บุญมาก
Tracking number : ALP012088789
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 28, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000033
ชื่อลูกค้า : น้ำฟ้า
Tracking number : TH28045CBTT4A
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 27, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000032
ชื่อลูกค้า : อภิญญา อภินันท์
Tracking number : EX453428675TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 22, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000029
ชื่อลูกค้า : กนกอร เอโต้
Tracking number : LUK2000559181
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000027
ชื่อลูกค้า : กรรณิการ์ มานิตย์
Tracking number : TH541653QB28C
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 18, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000025
ชื่อลูกค้า : ภาษิต ประมวลศิลป์
Tracking number : EX453417528TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 18, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000021
ชื่อลูกค้า : พ.ท.มนัส สุริยา
Tracking number : TH590152U9D5H
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000024
ชื่อลูกค้า : นายสุทัศน์ ขัดงาม
Tracking number : TH47064YVDJ9E
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 13, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000017
ชื่อลูกค้า : (ออฟ)ธนภร ดลภัคทรัพย์
Tracking number : ALP012088717
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 13, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000020
ชื่อลูกค้า : ดวงตา​นิ่ม​ศรี​ทอง​สจ
Tracking number : TH06064YWYA8K
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 13, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000019
ชื่อลูกค้า : วันเพ็ญ มอร์แกน
Tracking number : TH14024W8NN6B
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 10, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000015
ชื่อลูกค้า : ปิยาณี รอ ณ รังษี
Tracking number : ALP012088706
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 10, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000016
ชื่อลูกค้า : ภัคสินี ถีระแก้ว
Tracking number : ALP012088697
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 09, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000012
ชื่อลูกค้า : ณัฏฐ์วรัชญ์ คงบวรเกียรติ
Tracking number : ALP012088699
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 09, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000013
ชื่อลูกค้า : ศุภิสรา ผึ้งปฐมภรณ์
Tracking number : ALP012088700
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 09, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000014
ชื่อลูกค้า : นิภา คุณารักษ์
Tracking number : TH71114UA1V6A
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 08, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000011
ชื่อลูกค้า : ไพรัตน์ จรรยหาญ
Tracking number : ALP012088694
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 08, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000010
ชื่อลูกค้า : ภัทราพร แสนโพง
Tracking number : ALP012088685
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 07, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000008
ชื่อลูกค้า : อุฬารี
Tracking number : EX453376766TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 07, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000009
ชื่อลูกค้า : ณัฏฐิวุฒิ กีรติยิ่งยง
Tracking number : TH54014SEQ98C
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 06, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000006
ชื่อลูกค้า : สันต์ฤทัย ชูจิต
Tracking number : ALP012088684
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 06, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000005
ชื่อลูกค้า : วิภา ตั้งสัจจะวิฑูรย์
Tracking number : ALP012088686
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 06, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000007
ชื่อลูกค้า : เล็ก อนันต์เศรษฐศิริ
Tracking number : TH1114PHAK4A
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 03, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000004
ชื่อลูกค้า : ณรงค์ จิตต์จรุงเกียรติ
Tracking number : ER714774353TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 02, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000017
Powered by MakeWebEasy.com